COME TOGETHER

De nieuwe bewustwordingscampagne van de Belgische voetbalwereld tegen racisme, homofobie en seksisme op en rond het veld