Wat moet ik doen bij een ongeval op een voetbalveld?

Zodra de eerste hulp is verleend en/of de noodsituatie voorbij is, neem je zo snel mogelijk contact op met : 


De jeugdsecretaris of GC voert het ongeval rechtstreeks op het E-Kickoff platform in en geeft je het medisch attest dat moet worden ingevuld en ondertekend door de arts + handtekening en kleefbriefje van het ziekenfonds van de speler of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.


 


Belangrijk is om weten is dat   • De aangifte moet digitaal binnen 21 dagen na het ongeval ingediend worden (met ondertekening arts, handtekening speler of wettige vertegenwoordiger en kleefbriefje ziekenfonds)

  • Alle communicatie (ontvangstbevestiging, terugbetalingsbewijs, ...) verloopt voor KSPT via de jeugdsecretaris en/of GC van de club.

  • Kinesitherapie Sessies: indien niet vermeld op het medisch attest of indien bijkomende sessies worden gevraagd: de speler of de club moet ons vóór het begin van elke nieuwe reeks een kopie van het medisch voorschrift toezenden.