Club Info

Visie

Sporting Tisselt wil via de voetbalsport mensen samenbrengen. Het wil een sociaal platform bieden, waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten in een sfeer van wederzijds respect.

In de jeugdopleiding liggen de accenten op kwaliteit en opvoeding. Het resultaat van een team is geen doel op zich. De ontplooiing en ontwikkeling van het kind staan centraal. Op een pedagogisch verantwoorde manier wordt daaraan gewerkt door gekwalificeerde trainers.

Voor de visie en de missie van de jeugdopleiding klik hier.

Om nog meer kwaliteit te kunnen bieden hebben de drie Willebroekse clubs V.K. Heindonk, Willebroekse S.V. en Sporting Tisselt, met ondersteuning van het gemeentebestuur, hun jeugdwerking gebundeld in de Jeugdopleiding Vaartland.