Club Info

Wie is wie

Raad van Bestuur

Voorzitter: Leo Meysmans (0496/25 69 59)
Secretaris: Rudi Reyntiens (0486/51 34 20)
Penningmeester: Louis Van Beneden (0475/55 12 25)
Leon Broothaerts
Ewin Hermans
Daniel Robyns
Paul Sampeur
Linda Van Wouwe
Nancy Vloebergh
Els Verhoeven
Ingrid Boogaerts

Jeugdcel

Voorzitter: Stefaan Kerremans (0494/64 23 16)
Secretaris: Linda Van Wouwe (0477/66 96 32)
Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO), Coördinator Onderbouw: Bart Cortebeeck (0476/40 14 39)
Coördinator Middenbouw: Gino Jacobs (0496/58 11 57)
Coördinator Bovenbouw: Tim Buysen (0488/49 25 04)
Bart Absillis
Bart Vanderschueren
Leon Broothaerts
Augustin Jacobs
Leo Meysmans
Louis Van Beneden

Veteranen

Contactpersoon: 

Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding Vaartland - jeugdsportcoördinator: